Επικαιρότητα

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων την επίβλεψη διαγωνισμού για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στην Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (Union Internationale des Architectes) ανατέθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων, οι υπηρεσίες δημοσιότητας, επίβλεψης και υποστήριξης για την διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου του Α’ Αρχαίου Θεάτρου στη Λάρισα.

Όπως έγινε γνωστό στο Larissanet.gr oι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή βοήθειας για την προετοιμασία της έναρξης του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, στην κοινοποίηση του διαγωνισμού, στην παρακολούθηση απονομής των Βραβείων και στην δημοσίευση / δημοσιοποίηση του διαγωνισμού.

 Πιο συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών από την U.I.A. θα εμπεριέχει την υποχρέωση της να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία της έναρξης του διεθνούς διαγωνισμού:

  • Εξέταση αλλά και συστάσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού (κανονισμούς και πρόγραμμα) που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα τους σύμφωνα με το Διεθνές Πρόγραμμα Διαγωνισμού της U.N.E.S.C.O. – U.I.A.
  • Βοήθεια στην σύνθεση της κριτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ενός μέλους της και του αναπληρωτή αυτού, που θα ενεργούν ως εκπρόσωποι της U.I.A.

β) Κοινοποίηση του διαγωνισμού:

 Προώθηση του διαγωνισμού στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Αποστολή δελτίου τύπου που θα αναγγέλλει τον διαγωνισμό στα τμήματα των μελών της U.I.A., στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στον επαγγελματικό τύπο, στους διεθνείς οργανισμούς, στα αρχιτεκτονικά μουσεία και γκαλερί.
  • Ανάρτηση των πιο σχετικών πληροφοριών στις πλατφόρμες επικοινωνίας της U.I.A.
  • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω δελτίου τύπου και στις πλατφόρμες επικοινωνίας της UIA. Δημοσίευση των βραβευμένων έργων στην ιστοσελίδα της U.I.A. και σε άλλες πλατφόρμες όπως προβλέπεται.
  • Δημοσίευση πληροφοριών σε συνεχή βάση.

Η διαφήμιση θα είναι κοινή ευθύνη των μερών. Η U.I.A. μπορεί να παρέχει την παραπάνω βοήθεια στον τομέα αυτό, αλλά δεν θεωρείται αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτή την δραστηριότητα.

γ) Συνάντηση της Κριτικής Επιτροπής:  Βοήθεια στην προετοιμασία της συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής.

 δ) Παρακολούθηση του βραβείου:
  • Βοήθεια στην προετοιμασία έκθεσης των έργων που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.
  • Δημοσίευση/δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των έργων που υποβλήθηκαν στον

διαγωνισμό.

  • Παροχή βοήθειας στους διαγωνιζόμενους σε θέματα που αφορούν τόσο στην κοινοποίηση του διαγωνισμού όσο και σε θέματα που πιθανώς θα προκύψουν μετά το πέρας της διαδικασίας και την απονομή των βραβείων από την κριτική επιτροπή

Τελευταια ενημερωση